Όροι χρήσης

1.ΕΙΣΑΓΩΓH

To www.kidsroomathens.gr είναι ηλεκτρονικό κατάστημα που λειτουργεί το κατάστημα της ατομικής επιχείρησης Καρέγλη Αναστασία με διακριτικό τίτλο KIDS ROOM το οποίο εδρεύει στο Δήμο Καισαριανής, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 92 (εφεξής kidsroomathens.gr), για την έκθεση, προώθηση και διάθεση μέσω του Διαδικτύου των προϊόντων της, παιδικά ενδύματα, υποδήματα και αξεσουάρ. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος προϋποθέτει την αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος. Παρακαλούμε όπως διαβάσετε και μελετήσετε τους προσεκτικά σε κάθε επίσκεψη και χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Είναι προϋπόθεση για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος η ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή από μέρους σας των παρόντων Όρων και ειδικότερα για την ολοκλήρωση παραγγελίας οπότε και συνεπάγεται η ρητή ανεπιφύλακτη αποδοχή σας καθώς και η δικαιοπρακτική σας ικανότητα. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό κατάστημα, αν δεν αποδεχθείτε τους παρακάτω όρους & προϋποθέσεις.

2.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο kidsroomathens.gr όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των προϊόντων του, είναι ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις. Τηρούμε αδιάλειπτα τις ως άνω συνθήκες, υπό την επιφύλαξη τυχόν τυπογραφικών ή τεχνικών λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή και λόγο ανωτέρας βίας. Το kidsroomathens.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τη περιγραφή, τις τιμές, καθώς και τη διαθεσιμότητα των ποσοτήτων και μεγεθών των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, έχοντας όμως λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά ή άλλα μέσα προκειμένου για την όσο το δυνατό συντομότερη αλλαγή τους. Το kidsroomathens.gr αποτυπώνει / περιγράφει, όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα χρώματα των προϊόντων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα του. Το kidsroomathens.gr δεν εγγυάται για την απόλυτη ταύτιση των χρωμάτων των προϊόντων στην οθόνη του υπολογιστή, tablet, ή κινητού τηλεφώνου, ή οποιασδήποτε άλλης οθόνης του χρήστη, καθώς αυτό εξαρτάται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εκάστοτε οθόνης.

3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Καταχώρηση Προσωπικών Στοιχείων: Τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε είναι απολύτως απαραίτητα τόσο για τη διαδικασία εκτέλεσης της παραγγελίας σας, όσο και για την επικοινωνία μαζί σας για οτιδήποτε τυχόν προκύψει σε οποιοδήποτε στάδιο διεκπεραίωσης, ή για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία ζητήσετε είτε πριν είτε μετά την ολοκλήρωση της αγορά σας. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο να ελέγχετε την ορθότητα των στοιχείων σας και να μας τα αποστέλλετε μαζί με την ρητή συγκατάθεση σας για χρήση των στοιχείων που έχετε συμπληρώσει. Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων σας, υποχρεούστε να μας ενημερώσετε σχετικά. Ως εκ τούτου το kidsroomathens.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποια από τις συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις της δεν εκπληρωθούν σωστά ή/και έγκαιρα εξαιτίας αποστολής από εσάς λανθασμένων ή μη επικαιροποιημένων προσωπικών στοιχείων. Σε κάθε περίπτωση υποχρεούστε να μας ενημερώνετε εκ νέου για τα στοιχεία σας κάθε φορά που επέρχεται μια αλλαγή σε αυτά με σκοπό τη σωστή διεκπεραίωση των παραγγελιών σας. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για α) επικοινωνία μαζί σας για πληροφορίες που ζητήσατε, β) τυχόν διευκρινήσεις που αφορούν κάποιο από τα στάδια της διαδικασίας παραγγελιοληψίας, όπως διευκρινήσεις για τη διεύθυνση αποστολής, τον τρόπο πληρωμής, ή για το στάδιο που βρίσκεται η παραγγελία σας, κτλ, γ) για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας την αποστολή αυτοματοποιημένων ή προσωποποιημένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μας έχετε γνωστοποιήσει καθώς και τυχόν τηλεφωνική επικοινωνία στα τηλέφωνα που μας έχετε γνωστοποιήσει και δ) ενημερωτικούς, διαφημιστικούς και προωθητικούς λόγους αναφορικά με τα προϊόντα του kidsroomathens.gr. Όλα τα προσωπικά σας στοιχεία τα οποία συλλέγονται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας του kidsroomathens.gr ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μας τα παρέχετε, είναι τα απολύτως απαραίτητα για τη διενέργεια των ως άνω υπηρεσιών από την πλευρά μας και τελούν υπό τον όρο της πλήρους και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσής / συναίνεσής σας η οποία παρέχεται με την αποστολή / παροχή των προσωπικών σας δεδομένων σε εμάς. Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο και διαχειρίζονται αποκλειστικά από το kidsroomathens.gr. Ως Χρήστης του kidsroomathens.gr και σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997 μπορείτε οποτεδήποτε να ζητήσετε τη διαγραφή των στοιχείων σας και γενικά να διατυπώσετε ή να προβάλλετε οποιαδήποτε αντίρρηση σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας στοιχείων. Σε αυτή την περίπτωση επικοινωνήσετε μαζί μας Δευτέρα με Παρασκευή 12:00 - 17:00 στο τηλέφωνο 210 7223650 ή με email στο info@kidsroomathens.gr. Όλες οι προσωπικές πληροφορίες αποθηκεύονται για να χρησιμοποιηθούν μόνο για τους ως άνω αναφερόμενους λόγους και με βάση τις νομικές υποχρεώσεις μας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2472/97 για την «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε κάθε περίπτωση, το kidsroomathens.gr δεν δύναται να αποκαλύψει, δημοσιοποιήσει, πωλήσει ή ανταλλάξει τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία παραμένουν απόρρητα. Κατ΄ εξαίρεση τα τηρούμενα στοιχεία δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές ή διοικητικές αρχές, κατόπιν αιτήματός τους σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, το σύνολο των δεδομένων, των στοιχείων και των συναλλαγών σας διέπονται από τις αρχές του απορρήτου των επικοινωνιών (ηλεκτρονικών και μη) και των εμπορικών συναλλαγών και λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου αυτών κατά την διαβίβαση ή/και εκτέλεση των συναλλαγών.). Ο Χρήστης του kidsroomathens.gr θα πρέπει και αυτός να διαφυλάσσει το απόρρητο των δεδομένων του και να μην προβαίνει σε αποκαλύψεις σε τρίτους (έστω και από αμέλειά του) ούτε να παραχωρεί τη χρήση των στοιχείων του αυτών από τρίτους. Το kidsroomathens.gr επιφυλάσσεται για κάθε τυχόν ζημία της από υπαίτια παραβίαση των ανωτέρω υποχρεώσεων του Χρήστη του kidsroom.gr.

4 Προστασία Ανηλίκων

Η αγορά προϊόντων δεν επιτρέπεται σε ανήλικους. Το kidsroomathens.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση ψευδούς χρήσης στοιχείων κατά τη διαδικασία παραγγελιοληψίας.

5 Αρχεία Cookies

Το kidsroomathens.gr χρησιμοποιεί cookies που βοηθούν να βελτιώσουμε την συνολική εμπειρία περιήγησης στον ιστοτοπό μας. Τα αρχεία αυτά επιτρέπουν στους ιστότοπους να αποθηκεύουν ανώνυμες πληροφορίες, παρέχοντας μία σειρά από δυνατότητες, όπως να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές δυσλειτουργίες οι ιστότοποι, να διευκολύνουν την πρόσβαση συχνών Χρηστών στην ιστοσελίδα, να συλλέγουν δεδομένα για την βελτίωση του περιεχομένου των ιστοσελίδων. Τα cookies περιέχουν πληροφορίες απαραίτητες ώστε να βελτιώνουμε την ιστοσελίδα μας και το περιεχόμενό της, ώστε να έχετε εσείς την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Επίσης, χρησιμοποιούμε Google Analytics Cookies. Οι πληροφορίες αυτές μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε καλύτερα τους Χρήστες του kidsroomathens.gr και να βελτιώσουμε τον ιστοτοπό μας. Και πάλι, οι πληροφορίες είναι ανώνυμες και αφορούν τον αριθμό των Επισκεπτών στο kidsroomathens.gr, τη διάρκεια της επίσκεψής τους, πόσες και ποιες ενότητες επισκέφτηκαν κλπ. Τα cookies αποθηκεύονται αποκλειστικά στην δική σας ηλεκτρονική συσκευή (υπολογιστή, tablet, κινητό τηλέφωνο) και η ιστοσελίδα μας δεν διατηρεί κανένα αρχείο ή βάση δεδομένων με προσωπικά δεδομένα σας. Τα αρχεία αυτά, επίσης δεν προκαλούν οποιαδήποτε βλάβη ούτε στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στην ηλεκτρονική συσκευή σας και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας. Τα cookies δεν αφορούν την ταυτότητά σας, αλλά της ηλεκτρονικής συσκευή σας - γι’ αυτό και ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση της ηλεκτρονικής συσκευή σας. Εχουν συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, έτσι ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα ζητάμε την άδεια σας για την χρήση τους. Η περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας συνεπάγεται την συναίνεσή σας στη χρήση cookies. Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα τον περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα. Αν απενεργοποιήσετε τα cookies, αυτό μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο μας.

6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

To kidsroomathens.gr προκειμένου να διασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια των δεδομένων του Χρήστη καθώς και το απόρρητο των συναλλαγών, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα χρησιμοποιώντας τις ενδεδειγμένες πρακτικές όπως αυτές παρέχονται και εφαρμόζονται για διαδικτυακούς χώρους και ηλεκτρονικά καταστήματα. Για την ασφάλεια των δεδομένων χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα ηλεκτρονικών πληρωμών της Τράπεζα Πειραιώς.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των ονομάτων, των διακριτικών τίτλων και γνωρισμάτων, σημάτων, λογοτύπων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, εικονιδίων, κλπ. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία του kidsroomathens.gr, των συνεργατών μας ή των δικαιοπαρόχων μας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων νόμων που διέπουν τα δικαιώματα περί πνευματικής, βιομηχανικής ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, φόρτωση ή μεταφόρτωση (downloading), περικοπή ή άλλη τροποποίηση, μεταποίηση, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του kidsroomathens.gr ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ / ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ

Αποκλειστική Ευθύνη Χρήστη / Επισκέπτη: Είστε ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νόμιμη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος kidsroomathens.gr και υποχρεούστε να απέχετε από κάθε παράνομη πράξη και καταχρηστική συμπεριφορά καθώς και από την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών και πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού. Ευθύνεστε αποκλειστικά για τη νομιμότητα και την ορθότητα των πληροφοριών, δεδομένων και στοιχείων που χορηγείτε στο kidsroomathens.gr, τα οποία το kidsroomathens.gr ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση έχει να ελέγχει, εκτός και αν αυτό της επιβληθεί μετά από καταγγελία ή με επιταγή νόμου.Εν γένει, θα πρέπει να συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους και να ενεργείτε πάντα καλή τη πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Απαγορευμένες Χρήσεις: Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε το ηλεκτρονικό κατάστημα kidsroomathens.gr για αποστολή με οποιονδήποτε τρόπο, δημοσίευση, μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια ή παράληψή σας (α) παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τόσο του kidsroomathens.gr όσο και τρίτων, (β) περιέχει ιούς ή άλλα λογισμικά τα οποία δύνανται να προκαλέσουν διακοπή, βλάβη, καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή να προκαλέσουν βλάβη στη φήμη και την υπόληψη του kidsroomathens.gr, των Συνεργατών της και των Συνδεδεμένων Εταιρειών ή/και των άλλων Χρηστών, ή δύναται να παραβιάσει οποιοδήποτε προσωπικό ή άλλο δεδομένο των Χρηστών του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Επιπλέον απαγορεύεται: (α) Οποιαδήποτε πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) που διακινούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και για τα οποία δεν έχετε καμία εξουσιοδότηση να χρησιμοποιήσετε. (β) Η πρόσβαση στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με σκοπό τη δημιουργία ή παραγωγή προϊόντος ή υπηρεσίας που να ανταγωνίζεται τα δικά μας προϊόντα/ υπηρεσίες. (γ) Η διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μέσα τρίτων να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα που χορηγούνται στο kidsroomathens.gr από τους Χρήστες. (δ) Οποιασδήποτε μορφής πειρατείας λογισμικού, hacking ή/και υποκλοπής, αντιγραφής, αναλογικής/ψηφιακής εγγραφής και μηχανικής αναπαραγωγής, διανομής, μεταφοράς, downloading, μεταποίησης, μεταπώλησης, δημιουργίας παράγωγης εργασίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων και του περιεχομένου και υλικού (φωτογραφίες, γραφικά, κείμενα κτλ) του ηλεκτρονικού καταστήματος. (ε) Η πώληση ή μεταπώληση οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσίας αγοράσατε ή λάβατε με άλλο τρόπο από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

9 Αποζημίωση

Συμφωνείτε να μας υπερασπιστείτε, αποζημιώσετε και προφυλάξετε για τυχόν απώλεια, ζημιά ή κόστος, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρων, που μπορεί να προκύψουν από οποιαδήποτε αξίωση, ενέργεια ή απαίτηση τρίτου που μπορεί να προκύψει από δική σας χρήση της ιστοσελίδας ή παραβίαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Συμφωνείτε επίσης να μας αποζημιώσετε για τυχόν απώλεια, ζημιά ή κόστος, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρων, που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση από μέρους σας τεχνικών συλλογής και εξαγωγής/απόσπασης δεδομένων (software robots, spiders, crawlers) ή παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων, ή από οποιοδήποτε μέτρο λάβετε και το οποίο μπορεί να επιβάλλει υπέρμετρο και αδικαιολόγητο βάρος στην υποδομή μας.

10. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ως Χρήστης, του ηλεκτρονικού μας καταστήματος αναγνωρίζετε και αποδέχεστε πλήρως και αναντίρρητα το αποκλειστικό δικαίωμα του kidsroomathens.gr να τροποποιήσει, αναστείλει ή διακόψει τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος εν όλω ή εν μέρει, προσωρινά ή μόνιμα, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Χρήστη. Συμφωνείτε ότι δεν ευθυνόμαστε ή είμαστε υπόχρεοι, στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία του kidsroomathens.gr ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στην ηλεκτρονική συσκευή (υπολογιστή, tablet, κινητό τηλέφωνο) των χρηστών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν καθ' οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και στην λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού ή υποκλέπτοντας στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα των Χρηστών του kidsroomathens.gr, ή για τυχόν ανακρίβειες ή παραλείψεις σε περιεχόμενο του kidsroomathens.gr, ή για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο kidsroomathens.gr ή για συμβάντα πέρα από τον έλεγχό μας. Δεν εγγυόμαστε για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη, αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Σε καμία περίπτωση το kidsroomathens.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από Χρήστες του kidsroomathens.gr ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του kidsroomathens.gr ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από το kidsroomathens.gr ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού ή/και δημιουργούμενα κενά ασφαλείας. Συμφωνείτε ότι δεν μπορείτε να εγείρετε αξιώσεις ή ενέργειες που να προκύπτουν από, ή να σχετίζονται με, τη χρήση της ιστοσελίδας ή τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις πάνω από έξι (6) μήνες μετά την αιτία της ενέργειας που σχετίζεται με την εν λόγω αξίωση ή ενέργεια που προέκυψε. Ωσαύτως ισχύουν όλοι οι περιορισμοί ευθύνης που αναγράφονται στους παρόντες όρους χρήσης τους οποίους αναγνωρίζει και αποδέχεται ο Χρήστης kidsroomathens.gr στο σύνολό τους ως έγκυρους και σύμφωνους προς την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ / ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Όροι Συναλλαγής Η παραγγελία / αγορά προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας μας προϋποθέτει οι Χρήστες να είναι τουλάχιστον 18 ετών. Σε περίπτωση υποβολής ψευδών προσωπικών στοιχείων το kidsroomathens.gr δε φέρει καμία ευθύνη. Η διαδικασία αγοράς μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως όπως ορίζεται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/94. Η σύμβαση συνάπτεται από τη στιγμή που σας στείλουμε mail ότι η παραγγελία σας είναι έτοιμη προς αποστολή. Επιλογή & Παραγγελία Προϊόντων Η διαδικασία αγοράς προϊόντων από το kidsroomathens.gr είναι η ακόλουθη. Επιλέγετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας από τα εκάστοτε διαθέσιμα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος μας τα προϊόντα που επιθυμείτε και τα τοποθετείτε στο << Καλάθι Αγορών >> πατώντας το κουμπί που αναγράφει τη λέξη καλάθι. Εναλλακτικά, μπορείτε να τοποθετείτε προϊόντα στη λίστα επιθυμιών / ‘Wish List’ πατώντας το κουμπί που έχει σύμβολο τη καρδιά και εν συνεχεία να επιλέξετε ποια θα μεταφέρετε στο Καλάθι Αγορών. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να μεταβείτε στο καλάθι αγορών σας και να ελέγξετε τις επιλογές σας αλλά και να μεταβάλλετε τη ποσότητα, το μέγεθος ή ακόμα και να διαγράψετε κάποιο προϊόν ή και το σύνολο αυτών. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής προϊόντων και αφού κάνετε μια προσεκτική επισκόπηση της συνολικής σας παραγγελίας, πατήστε το κουμπί << Ολοκλήρωση παραγγελίας>> στο Καλάθι Αγορών. Συμπληρώνετε τα απαραίτητα στοιχεία για την εκτέλεση της παραγγελίας που σας ζητούνται, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο και e-mail επικοινωνίας, κτλ και επιλέγετε τρόπο αποστολής και πληρωμής και πατήστε το κουμπί < Ολοκλήρωση παραγγελίας >>. Με την υποβολή της παραγγελίας, αποδέχεστε πλήρως τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις Με την επιτυχή ολοκλήρωση των παραπάνω βημάτων, θα λάβατε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) επιβεβαίωσης της παραγγελία σας. Προσοχή, μόνο με την αποστολή από εμάς του e-mail επιβεβαίωσης, θεωρείται ότι έχει επιτυχώς καταχωρηθεί η συγκεκριμένη παραγγελία σας. Κουπόνι / Κωδικός Προσφοράς Εφόσον έχετε στη διάθεσή σας έναν ενεργό κουπόνι / κωδικό προσφοράς, μετά την τελική επισκόπηση της παραγγελίας σας και πριν την ολοκλήρωση της, συμπληρώστε στο αντίστοιχο πεδίο << Κωδικός κουπονιού>> τον κωδικό σας. Προσοχή ο κωδικός προσφοράς κάνει διάκριση σε πεζά και κεφαλαία γράμματα.

Τρόποι Πληρωμής

Μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής για την εξόφληση της παραγγελίας σας: • Πληρωμή μέσω πιστωτικής, προπληρωμένης ή χρεωστικής κάρτας. Μπορείτε να πληρώσετε με οποιαδήποτε χρεωστική, πιστωτική ή προπληρωμένη κάρτα American Express, Visa, Mastercard, Maestro, Diners Club. Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών, της τράπεζας Πειραιώς. Μετά την επεξεργασία της πληρωμής σας από την Τράπεζα, επιστρέφετε αυτόματα στο kidsroomathens.gr για την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

• Πληρωμή με αντικαταβολή Μπορείτε να επιλέξετε να πληρώσετε με αντικαταβολή για αποστολές εντός Ελλάδος. Το κόστος ανά αποστολή είναι 4€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το μέγιστο ποσό παραγγελίας με αντικαταβολή είναι 200€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

• Πληρωμή με κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό ή μέσω Web Banking Μπορείτε να πληρώσετε την παραγγελία σας με κατάθεση στο παρακάτω λογαριασμό: Τράπεζα Πειραιώς: Λογαριασμός 5594-098890-770 IBAN GR55 0172 0940 0050 9409 8890 770 Δικαιούχος ΚΑΡΕΓΛΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Για να ολοκληρωθεί η παραγγελία σας πρέπει να μας στείλτε το καταθετήριο με email στο info@kidsroomathens.gr με “Θέμα¨: τον κωδικό της παραγγελίας και τη λέξη κατάθεση. Χρησιμοποιήστε τον κωδικό παραγγελίας σας ως αποδεικτικό πληρωμής. Με την εκκαθάριση του ποσού στο λογαριασμό μας, θα σας αποσταλεί η παραγγελία. Αποστολή / Παράδοση Προϊόντων Για την αποστολή / παράδοση των προϊόντων, έχετε τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ αποστολή με courier ή παραλαβής από το φυσικό κατάστημα .

•Αποστολή με Courier Για την εκτέλεση των παραγγελιών χρησιμοποιούμαι την εταιρεία ταχυμεταφορών EASY MAIL. Χρόνος Παράδοσης Παραδόσεις εκτελούνται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Δευτέρα με Παρασκευή 09:00-17:00 υπό φυσιολογικές συνθήκες. Ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων είναι ο εξής: Εντός Αττικής έως 3 εργάσιμες ημέρες Υπόλοιπη Ελλάδα έως 5 εργάσιμες ημέρες Παραγγελίες που έχουν σταλθεί εκτός του ως άνω χρονικού πλαισίου, ή Σάββατο και Κυριακή θα επεξεργάζονται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Έξοδα Αποστολής Τα έξοδα αποστολής συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ διαμορφώνονται ως εξής: Εντός Αττικής 3,90€ Υπόλοιπη Ελλάδα 5€ Δυσπρόσιτες περιοχές έχουν επιπλέον χρέωση 4,50€ Τα παραπάνω έξοδα αποστολής αφορούν όρια βάρους έως 2 κιλά. Σε διαφορετική περίπτωση θα επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τα ακριβή έξοδα αποστολής, εάν και εφόσον απαιτείται. Τα έξοδα αποστολής εντός Ελλάδος για παραγγελία άνω των 80€ είναι δωρεάν. Το kidsroomathens.gr δεν ευθύνεται σε περιπτώσεις καθυστέρησης ή και αδυναμίας παράδοσης, η οποία οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας (ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες κλπ.), ή σε γεγονότα που εκφεύγουν από τον έλεγχό μας (καθυστερήσεις σε ενδιάμεσους χώρους φόρτωσης-εκφόρτωσης, κτλ), οφείλουμε ωστόσο να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε σχετικά και να συνεννοηθούμε μαζί σας για την νέα παράδοση. Ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των προϊόντων βαρύνει το kidsroomathens.gr μέχρι εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος το οποίο ορίζετε εσείς ως αρμόδιο να παραλάβει τα προϊόντα για λογαριασμό σας (διάφορο του μεταφορέα) έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή των αγαθών, οπότε και ο κίνδυνος αυτός μετατίθεται σε εσάς. Εντούτοις, ο κίνδυνος μετατίθεται σε εσάς από την παράδοση των αγορασθέντων προϊόντων σας στον μεταφορέα, εάν ο μεταφορέας έχει ενταλθεί από εσάς να μεταφέρει τα αγαθά και η εν λόγω επιλογή δεν προσφέρθηκε από το kidsroomathens.gr, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων σας έναντι του μεταφορέα.

• Παραλαβή από το φυσικό κατάστημα KIDS ROOM Εναλλακτικά έχετε τη δυνατότητα επιλογής παραλαβής της παραγγελίας σας από το φυσικό κατάστημα KIDS ROOM, Εθνικής Αντιστάσεως 92, 161-21, Καισαριανή. Αφορά παραγγελίες με τρόπο πληρωμής μέσω κάρτας (χρεωστικής ή πιστωτικής) ή κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό.

12 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ & ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Το kidsroomathens.gr έχει απέναντι σας όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα για τον πωλητή. Σε περίπτωση που επιθυμείτε την επιστροφή προϊόντος, παρακαλούμε για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας όπως πρώτα επικοινωνήσετε μαζί μας Δευτέρα με Παρασκευή 10:00 - 17:00 στο τηλέφωνο 210 7223650 ή με email στο info@kidsroomathens.gr. Σε κάθε περίπτωση, για να είναι εφικτή η επιστροφή του προϊόντος που επιστρέφεται θα πρέπει το προϊόν: α) να βρίσκεται στην κατάσταση που το παραλάβατε, δηλαδή να μην έχει χρησιμοποιηθεί, πέρα από την απαραίτητη για τη διαπίστωση της καταλληλόλητας του, β) να μην φέρει φθορές, βρομιές, εκδορές, τσακίσεις, γ) η συσκευασία του να είναι επίσης χωρίς φθορές και να είναι αυτή που συνοδεύει το προϊόν όταν το παραλάβατε όπως και να συνοδεύεται από όλες τις ετικέτες / καρτελάκια που περιείχε, δ) θα πρέπει να αποστείλετε και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και τα σχετικά παραστατικά αγοράς, δηλαδή την απόδειξη αγοράς, τη φορτωτική και τυχόν άλλα έγραφα. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε όπως δοκιμάζετε τα προϊόντα χωρίς την αφαίρεση των σημάνσεων τους και ειδικότερα για τα υποδήματα συνίσταται να δοκιμάζονται σε μαλακό τάπητα. Επίσης, δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής προϊόντων για τις κατηγορίες προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο << Υπαναχώρηση από τη Συναλλαγή >>. Εάν οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν πληρούνται, τότε το προς επιστροφή προϊόν δεν θα παραλαμβάνεται και θα σας επιστρέφεται με δική σας χρέωση. Επιστροφή προϊόντων μπορεί να πραγματοποιηθεί για κάποιον από τους παρακάτω λόγους.

Αντικατάσταση Προϊόντος Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αντικαταστήσετε το προϊόν ή κάποιο από τα προϊόντα που παραλάβατε. Έχετε το δικαίωμα εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, να το επιστρέψετε και να ζητήσετε την αντικατάσταση του με άλλο μέγεθος ή με άλλο προϊόν ίσης αξίας με το προϊόν που επιστρέφετε ή με πρόσθετο τίμημα εφόσον επιθυμείτε, πάντοτε με προϊόντα της ίδιας σεζόν. Το κόστος επιστροφής βαρύνει εσάς. Επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε ζημιά υποστεί το προϊόν κατά την επιστροφή του προς εμάς, βαρύνει αποκλειστικά εσάς. Ωστόσο μπορείτε να πραγματοποιείσετε αλλαγή και στο φυσικό μας κατάστημα.

Εκ Παραδρομής Λάθος Παραγγελία / Προϊόν Σε περίπτωση που εκ παραδρομής σας έχουμε εκτελέσει λάθος την παραγγελία σας (λάθος προϊόν, τίμημα, κτλ) και τα παραλάβατε καλή τη πίστη, οφείλετε να μας ενημερώσετε άμεσα στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας, τηλεφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 10:00 - 17:00 στο 210 7223650 ή με email στο info@kidroomathens.gr. Η επιστροφή των συγκεκριμένων προϊόντων πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το kidsroomathens.gr δεν υποχρεούται να προβεί σε επανεκτέλεση ή διόρθωση της παραγγελίας. Το κόστος επιστροφής βαρύνει το kidsroomathens.gr εφόσον χρησιμοποιηθεί η εταιρεία ταχυμεταφορών που χρησιμοποιούμε ή όποια άλλη εταιρεία ταχυμεταφορών σας υποδείξουμε. Το κόστος της εκ νέου αποστολής επίσης βαρύνει το kidsroomathens.gr.

Ελαττωματικό Προϊόν Σε περίπτωση που παραλάβετε ελαττωματικό προϊόν, έχετε το δικαίωμα εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, να το επιστρέψετε και εφόσον πιστοποιηθεί από εμάς η ελαττωματικότητα του προϊόντος, μπορείτε (α) να ζητήσετε την επισκευή του χωρίς επιβάρυνση σας, εκτός και αν αυτό είναι αδύνατο ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες ή την αντικατάσταση του με άλλο (β) να ζητήσετε πιστωτικό σημείωμα ίσο με την αξία του προϊόντος που επιστρέψατε πλην των όποιον εξόδων αποστολής ή αντικαταβολής και για χρήση εντός της ίδιας σαιζόν, ή (γ) να υπαναχωρήσετε. Οι παραπάνω υποχρεώσεις του kidsroomathens.gr παύουν σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής προϊόντων ως άνω περιγράφονται.Το κόστος αποστολής του νέου προϊόντος ή της επιστροφής των χρημάτων σας επιβαρύνουν το kidsroomathens.gr.

Ακύρωση Παραγγελίας Μπορείτε να ακυρώσετε τη παραγγελία σας έως την στιγμή της αποστολής του προϊόντος από την έδρα μας, χωρίς επιβάρυνση. Για ακύρωση της παραγγελίας, καλέστε στο 210 7223650 ή στείλτε μας e-mail στο info@kidsroomathens.gr. Υπαναχώρηση από τη Συναλλαγή Έχετε το δικαίωμα δυνάμει του Ν. 2251/1994 να επιστρέψετε το προϊόν χωρίς καμία δικαιολογία και να ζητήσετε την επιστροφή των χρημάτων που καταβάλλατε εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος

Υπαναχώρηση από τη Συναλλαγή

Έχετε το δικαίωμα δυνάμει του Ν. 2251/1994 να επιστρέψετε το προϊόν χωρίς καμία δικαιολογία και να ζητήσετε την επιστροφή των χρημάτων που καταβάλλατε εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος από εσάς ή από τρίτο πρόσωπο που υποδείξατε να παραλάβει το προϊόν. Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, θα πρέπει εντός 14 ημερών να μας αποστείλετε mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kidsroomathens.gr που θα αναφέρει ρητά ότι ασκείτε το δικαίωμα υπαναχώρησης. Στη συνέχεια θα σας αποστείλουμε την ειδική φόρμα την οποία συμπληρώνεται και μας στέλνετε πίσω. Ταυτόχρονα, υποχρεούστε να μας επιστρέψετε το προϊόν στην άριστη κατάσταση που σας παραδόθηκε (δείτε τις ως άνω προϋποθέσεις επιστροφής προϊόντος), εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος των 14 ημερών, στη διεύθυνση του φυσικού μας καταστήματος KIDS ROOM Εθνικής Αντιστάσεως 92, 16121 Καισαριανή. Τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος βαρύνουν εσάς. Για τη καλύτερη εξυπηρέτηση σας, μπορείτε να επιλέξετε την εταιρεία ταχυμεταφορών με την οποία συνεργαζόμαστε. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται μόνο για την αξία του προϊόντος, δηλαδή δεν συμπεριλαμβάνονται τα αρχικά έξοδα αποστολής ή αντικαταβολής εάν την είχατε επιλέξει ως τρόπο πληρωμής του. Το τελικό ποσό επιστροφής καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό που υποδείξατε εντός 14 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος και με την προϋπόθεση της άριστης επιστροφής (δείτε τις ως άνω προϋποθέσεις επιστροφής προϊόντος). Επισημαίνεται πως το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις του 3IB του Ν. 2251/1994 ή σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τον νόμο ή την παρούσα σύμφωνα με τον νόμο. Ειδικότερα, δεν έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης για τις παρακάτω κατηγορίες προϊόντων:

• Καλλυντικά

• Εσώρουχα

• Μαγιό

• Προϊόντα που έχουν παραχθεί σύμφωνα με τις δικές σας προδιαγραφές

• Προϊόντα προσφορών

Επίσης, το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση παραλαβής του προϊόντος από το φυσικό κατάστημα KIDS ROOM καθώς η πώληση δεν θεωρείται πως τελέστηκε από απόσταση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Για οποιοδήποτε θέμα επιθυμείτε καθώς και για κάθε διευκρίνηση ή παράπονο που θέλετε να εκφράσετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, Δευτέρα με Παρασκευή 10:00 - 17:00 στο τηλέφωνο 210 7223650 ή με email στο info@kidsroomathens.gr

13. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Οι παρόντες όροι & προϋποθέσεις χρήσης καθώς και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από τους παρόντες όρους, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια Αθηνών.